Utskriftsvennlig versjon

Arkivkatalog

Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) har ansvar for å ordne og katalogisere arkivmateriale som er gått ut av forvaltningsmessig bruk. Arbeidet gjennomføres i flere omganger.

En arkivkatalog er et hjelpemiddel til å finne fram i arkivmaterialet etter at det er avlevert til arkivdepot. Den gir oversikt over kommunale arkivskapere, strukturen i de enkelte arkivene og innholdet i arkivstykkene. For å finne fram til en bestemt sak eller et saksforhold må en som regel i tillegg bruke de interne registrene i arkivene, postjournalene eller kopibøkene.

En generell oversikt over hvordan en kan finne fram i eldre arkiv finnes på nettsidene til IKA Troms

Laster...