Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiattester

Rutiner politiattest

Leder er ansvarlig for å sjekke at politiattesten er ”tilfredsstillende” før vedkommende blir ansatt. For å dokumentere at leder faktisk har sett politiattesten bruker vi skjema

Da det er ulike krav til bevaring og makulering av politiattestene må oversikten i tabellen nedenfor følges.

Arbeidsområde

Rutiner

Hjemmel

Merknad

Skoler, SFO og kulturskolen

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller ut skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. Skjemaet journalføres i personalmappa.

Opplæringslovens § 10-9 og

Forskrift til opplæringsloven § 15-2,

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§10-9

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§15-2

Barnehager

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller ut skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. Skjemaet journalføres i personalmappa.

Barnehagelovens § 19

og

Forskrift om politiattest i barnehager § 7

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§19

http://lovdata.no/forskrift/2015-11-11-1285/§7

Helsepersonell

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller ut skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. Skjemaet journalføres i personalmappa.

Helsepersonellovens § 20a

Oppbevaring av politiattest for helsepersonell.pdf 161,84 kB  

”Barneomsorgsattest” for de som har omsorg eller oppgaver knyttet til mindreårige

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller ut skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. Skjemaet journalføres i personalmappa.

Politiregisterloven, kapittel 7 – Vandelskontroll og attester

Aktuelt for ansatte innenfor virksomhet kultur

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-05-28-16#KAPITTEL_7

Barnevern

Gjelder også støttekontakter, tislynsførere og personer som utfører oppgaver for barnehverntjenesten som ledd i hjelpetiltak

Politiattesten skannes inn og journalføres i personalmappa. Skal makuleres når vedkommende slutter i stillingen.

Barnevernlovens § 6-10

og

Forskrift om

politiattest i henhold til barnevernloven § 8

http://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/§6-10

http://lovdata.no/forskrift/1999-10-15-1090/§8

     

     

     

 
Laster...