Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeidsavtaler

Interkommunalt samarbeid

Nordreisa kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeid. Kvaliteten på tjenestene som gis er god.  Interkommunale samarbeid har i noen tilfeller vist seg å være kostnadsdrivende for de kommunale tjenestene, da lønnsnivået og andre goder har vært bedre enn i kommunen. Samtidig har det vist seg å være lettere å rekruttere til interkommunale samarbeid, da større fagmiljøer er mer attraktive.

Oversikt over interkommunale samarbeid som kommunen deltar i:

 

Tjeneste

Type samarbeid (interkommunalt samarbeid eller   vertskommune-samarbeid)

 

Ansvarlig leverandør (kommune/selskap)

Samarbeidskommuner

 

Andre involverte

 

 

 

 

Nordreisa

Skjervøy

Kåfjord

Kvænangen

Storfjord

Lyngen

Utdanning

 

Delt ansvar

Nord Troms studiesenter

 

X

X

X

X

X

X

 

Barnevern

Vertskommune

Nordreisa

X

 

 

X

 

 

 

Barnehagetilsyn

Uformelt

 

X

X

X

X

 

 

 

Barnehage

Interkommunalt samarbeid

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole

Vertskommune

Skjervøy

(Regionkontoret)

X

X

X

X

X

X

Troms fylkes-kommune

Krise-senter

Vertskommune

Tromsø

X

 

 

 

 

 

 

PPT

Interkommunalt samarbeid

Nordreisa

X

 

X

X

 

 

Troms fylkes-kommune

Jordmor

Vertskommune

Nordreisa

X

X

X

X

 

 

 

Innkjøp

Vertskommune

Storfjord

X

X

X

X

X

X

 

Skogbruk

Vertskommune

Lyngen

X

 

 

 

(X)

X

 

Veterinær

Vertskommune

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

 

IKT

Interkommunalt samarbeid

Skjervøy/Kåfjord

X

X

X

X

X

(X)

 

Brann

Interkommunalt samarbeid

Kvænangen

X

X

X

X

 

 

 

Avfall

Aksjeselskap

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

 

Kvenkultur

IKS

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

Troms fylkes-kommune

Friluftsråd

Interkommunalt samarbeid

Skjervøy

X

X

X

X

 

 

 

Museum

Aksjeselskap

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

 

Revisjon

IKS

 

 

 

 

 

 

 

 

K-sekretariat

IKS

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv

IKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskap som kommunen har eierandeler i

kommunens eierandeler per årsskiftet 2016:  

Selskapets navn

Eierandel i selskapet

KLP – EK innskudd

Under 1%

Stiftelsen Nybo

 

Avfallsservice

17%

Bibl sentranlen

1 andel av 440

Nordtro

 

Nordreisa   arbeidssamvirke

10 aksjer

Ymber AS

10 aksjer

Polarporten AS

1 aksje

Bredbåndsfylket Troms AS

16 000 aksjer

KomRevNord IKS –   Innskudd

 

Halti II

 

K-Sekretariatet – EK   Innskudd

 

Nord Norsk Hestesenter

3 aksjer

Tromsprodukt

18 aksjer

Skalandtunellen

5 aksjer

Laster...