Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bostøtte

Kommunen utfører en "jobb/saksbehandling" for Husbanken og er ansvarlig for arkivering og dokumenthåndteringen. Fra 01.01.12 skal alle dokumenter arkiveres i sak/arkivsystemet.

Rutiner for saksbehandleren:

1. Dersom vi hjelper kunden med å fylle ut søknadsskjema, eller tar imot søknaden i servicetorget må det kontrolleres at alle aktuelle rubrikker er fylt ut samt at alle vedlegg er/blir vedlagt.

2. Søknadene legges til arkivet.

3. Søknadene fordeles til saksbehandler i ephorte.

4. Når en søknad er ferdigregistrert/behandlet avskrives den i ephorte.

5. Hovedansvarlig kjører transport og annen rapportering.

Rutiner i sak/arkiv:

  • Det opprettes en samlesak pr person.
  • Her legges både søknad med vedlegg, klagesaker og evt andre dokumenter
  • Tittel på sak: Søknad om bostøtte - navn
  • Tittel på j.post 
    • Søknad om bostøtte - navn
    • Klage på avslag om bostøtte - navn
    • "Annet" - navn

En del av saksbehandlingen av bostøtte før 01.01.12 finnes i sak/arkivsystemet, men arkivet er papirbasert fram til 31.12.11 og finnes i en egen arkivserie i hvelvet i 2. etasje på Rådhuset.

Laster...