Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Disiplinærsaker

Følgende saker defineres som disiplinærsaker:

 • Akan-saker
 • Tyveri
 • Underslag
 • Illojalitet mot arbeidsplassen
 • Mobbing/trakassering av medarbeider/ansatt

Saker nevnt ovenfor kan føre til advarsel, avskjed og suspensjon.

Alle disiplinærsaker skal legges i emnearkivet (saksarkivet) og ikke på personalmappa. Dette begrunnes med at saken ikke skal brukes mot vedkommende etter 3 år. Blir saken lagt på personalmappe vil den følge vedkommende hele ansettelsestiden.

Fordi om saken ikke skal følge den ansatte etter 3 år skal ikke selve saken og sporene slettes ifra journal og arkiv. Saken skal derfor bevares i emnearkivet uten kassasjon.

NB: Fører disiplinærsaken til oppsigelse skal dokumentasjonen legges på personalmappa. Da skal personalmappa vise grunnen til oppsigelsen.

Det er opprettet en egen tilgangskode i ePhorte som heter D (disiplinærsaker). Følgende roller/stillinger har tilgang til kode D:

 • Rådmann
 • Service- og personalsjef
 • Personalkonsulent
 • Sektorleder
 • Virksomhetsleder
 • Arkivleder + 1 arkivmedarbeider 

Opprettelse av sak i ePhorte

Tittel: Vedrørende arbeidsforhold – navn på vedkommende (navnet skal skjermes)

Arkivdel: Emne1

Fane "Ansvarlig tilgang":: Tilgangskode D - med hjemmel "Off.l. § 13, jfr. Fvl. § 13, 1. ledd nr 1"

Fane "Klassering": Prinsipp - K-kode fagklasse/fellesklasse bokmål, Ordningsverdi - 407

Laster...