Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Revisjon arkivplan

Oppdateringer av arkivplanen

Arkivleder er ansvarlig for å oppdatere arkivplanen og revidere arkivplanen ved behov eller etter politiske vedtak. 

Arkivplanen oppdateres:

  • når det er endringer av eller ved nye lover og regler
  • ved større omorganiseringer som medfører endringer av organiseringen av Nordreisa kommune
  • vedtatte endringer som har direkte og indirekte virkning for arkivet
  • når det blir gjort vesentlige endringer i etatens delegasjonsdokument
  • ved opprettelse av et nytt arkiv eller arkivdel
  • når nye kassasjonsregler vedtas
  • når en ny arkivnøkkel tas i bruk
  • ved periodisering
  • når det utarbeidet nye rutiner for arkiv eller saksbehandling 

Arkivplanen skal som et minimum revideres årlig. I den sammenheng gjøres det uttrekk av arkivplanen, som arkiveres under sak ved navn Nordreisa kommune arkivplan XXXX (årstall) i WebSak. 

Større endringer i arkivplan som ikke er knyttet til dette skal vedtas administrativt av kommunedirektøren.

Laster...